Thước cặp cơ khí mitutoyo http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com Công ty Quang Minh: Nhà cung cấp Thiết bị đo và kiểm, Tự động hóa và điều khiển, Thiết bị thí nghiệm, Thiết bị điện, Dụng cụ cầm tay, Sản phẩm chính hãng, Giá tốt nhất, Liên hệ 04.38730880 - 090.400.3848 vi Thu, 22 Apr 2021 02:11:40 +0700 QuangMinh - Netvietgroup Thước cặp cơ khí một mỏ Mitutoyo 160-153 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mot-mo-mitutoyo-160-153.html Thước cặp cơ khí một mỏ Mitutoyo 160-153
Hãng sản xuất: Mitutoyo- Nhật Bản
Xuất xứ: Nhật Bản
Dải đo: 0-600mm (0-24inch)
Độ chia: 0.02mm
Vật liêu: Thép không
Trọng lượng: 1400g
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mot-mo-mitutoyo-160-153.doc
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mot-mo-mitutoyo-160-153.html
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mot-mo-mitutoyo-160-153.doc
8.250.000 VND
Thước cặp cơ khí một mỏ Mitutoyo 160-153 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 23:18:17 +0700 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mot-mo-mitutoyo-160-153.html
Thước cặp cơ khí một mỏ Mitutoyo 160-155 - Nhật Bản, 0-1000mm http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mot-mo-mitutoyo-160-155-nhat-ban-0-1000mm.html Thước cặp cơ khí một mỏ Mitutoyo 160-155 - Nhật Bản, 0-1000mm
Hãng sản xuất: Mitutoyo- Nhật Bản
Xuất xứ: Nhật Bản
Dải đo: 0-1000mm (0-40 inch)
Độ chia: 0.02mm
Vật liêu: Thép không
Trọng lượng: 1400g
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mot-mo-mitutoyo-160-155-nhat-ban-0-1000mm.doc
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mot-mo-mitutoyo-160-155-nhat-ban-0-1000mm.html
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mot-mo-mitutoyo-160-155-nhat-ban-0-1000mm.doc
15.500.000 VND
Thước cặp cơ khí một mỏ Mitutoyo 160-155 - Nhật Bản, 0-1000mm ]]>
Thu, 18 Oct 2012 23:11:07 +0700 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mot-mo-mitutoyo-160-155-nhat-ban-0-1000mm.html
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-312 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-312.html Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-312
Hãng sản xuất: Mitutoyo
Xuất xứ: Nhật Bản
Khoảng đo: 0-150mm
Độ chính xác: ± 0.03mm
Độ chia:0.02mm
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-312.doc
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-312.html
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-312.doc
900.000 VND
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-312 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 23:45:26 +0700 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-312.html
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-118 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-118.html Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-118
Hãng sản xuất: Mitutoyo
Xuất xứ: Nhật Bản
Khoảng đo: 0-200mm
Độ chính xác: ± 0.03mm
Độ chia:0.05mm
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-118.doc
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-118.html
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-118.doc
1.200.000 VND
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-118 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 23:47:07 +0700 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-118.html
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-119 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-119.html Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-119
Hãng sản xuất: Mitutoyo
Xuất xứ: Nhật Bản
Khoảng đo: 0-300mm
Độ chính xác: ± 0.04mm
Độ chia:0.02mm
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-119.doc
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-119.html
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-119.doc
2.350.000 VND
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-119 ]]>
Fri, 01 Mar 2019 17:02:52 +0700 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-119.html
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-501 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-501.html Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-501
Hãng sản xuất : Mitutoyo - Nhật
Xuất xứ : Nhật bản
Phạm vị đo: 0-600mm
Khoảng chia: 0.05mm
Độ chính xác: 0.1mm
Đọc kết quả trên vạch chia
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-501.doc
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-501.html
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-501.doc
6.950.000 VND
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-501 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 23:48:39 +0700 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-501.html
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-128 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-160-128.html Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-128
Phạm vi đo :    0-450mm
Độ chính xác:  ±0,05mm
Độ chia:  0,02mm
Hãng sản xuất: Mitutoyo
Xuất xứ : JAPAN

http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-160-128.doc
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-160-128.html
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-160-128.doc
7.950.000 VND
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-128 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 23:20:22 +0700 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-160-128.html
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-109 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-109.html Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-109
Khoảng đo: 0-300mm
Hãng sản xuất: Mitutoyo
Xuất xứ: Nhật Bản
Độ chính xác: 0.08mm
Độ chia:0.05mm
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-109.doc
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-109.html
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-109.doc
2.550.000 VND
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-109 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 23:22:17 +0700 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-109.html
Thước cặp cơ khí một mỏ Mitutoyo 160-104 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mot-mo-mitutoyo-160-104.html Thước cặp cơ khí một mỏ Mitutoyo 160-104
Hãng sản xuất : Mitutoyo - Nhật
Xuất xứ : Nhật bản
Phạm vị đo: 0-1000mm
Khoảng chia: 0.02mm
Độ chính xác: 0.07mm
Đọc kết quả trên vạch chia
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mot-mo-mitutoyo-160-104.doc
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mot-mo-mitutoyo-160-104.html
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mot-mo-mitutoyo-160-104.doc
14.650.000 VND
Thước cặp cơ khí một mỏ Mitutoyo 160-104 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 23:50:45 +0700 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mot-mo-mitutoyo-160-104.html
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-502 (0-1000mm, 0.15mm) http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-502-0-1000mm-0-15mm.html Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-502 (0-1000mm, 0.15mm)
Dải đo: 0-1000mm
Cấp chính xác: 0.15mm
Độ phân dải: 0.05mm
Hãng sản xuất: Mitutoyo
Xuất xứ: Nhật bản
bảo hành: 12 tháng

http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-502-0-1000mm-0-15mm.doc
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-502-0-1000mm-0-15mm.html
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-502-0-1000mm-0-15mm.doc
12.800.000 VND
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-502 (0-1000mm, 0.15mm) ]]>
Thu, 18 Oct 2012 23:32:38 +0700 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-502-0-1000mm-0-15mm.html
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-111 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-160-111.html Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-111
Thước cặp cơ khí Mitutoyo
Khoảng đo: 0-60" / 0-1500mm
Độ chính xác: ±0.004" / 0.1mm
Chia độ: 0.001" / 0.025mm
Xuất xứ: Mitytoyo Nhật bản
Bảo hành: 12 tháng
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-160-111.doc
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-160-111.html
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-160-111.doc
8.200.000 VND
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-111 ]]>
Thu, 04 Jul 2013 15:45:49 +0700 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-160-111.html
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-104 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-104.html Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-104
Hãng sản xuất: Mitutoyo- Nhật Bản
Xuất xứ: Nhật Bản
Dải đo: 0-150mm
Độ chia: 0.02mm
Cấp chính xác: 0.05mm
Vật liêu: Thép không
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-104.doc
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-104.html
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-104.doc
850.000 VND
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-104 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 23:31:05 +0700 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-104.html
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-114 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-114.html Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-114
Hãng sản xuất: Mitutoyo- Nhật Bản
Xuất xứ: Nhật Bản
Dải đo: 0-200mm
Độ chia: 0.02mm
Cấp chính xác: 0.05mm
Vật liêu: Thép không
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-114.doc
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-114.html
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-114.doc
1.200.000 VND
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-114 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 23:27:34 +0700 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-114.html
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-115 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-115.html Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-115
Hãng sản xuất: Mitutoyo- Nhật Bản
Xuất xứ: Nhật Bản
Dải đo: 0-200mm
Độ chia: 0.02mm
Cấp chính xác: 0.08mm
Vật liêu: Thép không
Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-115.doc
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-115.html
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-115.doc
2.350.000 VND
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-115 ]]>
Thu, 18 Oct 2012 23:23:39 +0700 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-530-115.html
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-101 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-160-101.html Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-101
Loại thước Thước cặp cơ
Xuất xứ Japan
Hãng sản xuất Mitutoyo
Phạm vi đo 0(20) - 600 (mm)
Bảo hành 12 tháng

http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-160-101.doc
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-160-101.html
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-160-101.doc
7.500.000 VND
Thước cặp cơ khí Mitutoyo 160-101 ]]>
Fri, 12 Apr 2013 16:42:04 +0700 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-co-khi-mitutoyo-160-101.html
Thước đo khoảng cách tâm Mitutoyo 536-107 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-do-khoang-cach-tam-mitutoyo-536-107.html Thước đo khoảng cách tâm Mitutoyo 536-107

Thước đo khoảng cách tâm Mitutoyo 536-107

  • Hãng: Mitutoyo
  • Model: 536-107
  • Xuất xứ: Nhật Bản

Thông số kỹ thuật Mitutoyo 536-107

  • Hệ đo: Mét
  • Khoảng đo: 10-300mm
  • Phân độ: 0,05mm
  • Độ chính xác: 0,08mm

http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-do-khoang-cach-tam-mitutoyo-536-107.doc
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-do-khoang-cach-tam-mitutoyo-536-107.html
http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-do-khoang-cach-tam-mitutoyo-536-107.doc
6.500.000 VND
Thước đo khoảng cách tâm Mitutoyo 536-107 ]]>
Wed, 22 Jun 2016 15:49:49 +0700 http://thuoccapcokhi-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-do-khoang-cach-tam-mitutoyo-536-107.html